For a free consultation call today - Hotline: +84 907344909

Legal Translation service

LEGAL TRANSLATION SERVICE

Legal translation service by lawyers issued in three kinds of services:
 1. Legal translation from the original with notarization.
 2. Legal translation from the copy without notarization.
The following examples of legal translation in our practice:
 1. Business corporation contract, trading contract, service contract, import-export contract, processing contract, transfer capital/shares contract.
 2. Labor contract
 3. Company profile
 4. Legal documents of company and individual.
 5. Construction, real estate documents.
 6. Internal rules and regulation.
 7. Financial statement
Service fee will be charged:
 1. On number of words (300 words per page)
 2. On number of pages
 3. On kinds of documents. 
Contact us today via email: admin@viclaw.com.vn or call: (+84-28) 62918505 or (+84) 907344909 for more information about our services or to request an estimate for your project.

 

Registration Form

Bạn có biết rằng trình duyệt của bạn đã lỗi thời?

Trình duyệt của bạn đã lỗi thời, và có thể không tương thích tốt với website, chắc chắn rằng trải nghiệm của bạn trên website sẽ bị hạn chế. Bên dưới là danh sách những trình duyệt phổ biến hiện nay.


Click vào biểu tượng để tải trình duyệt bạn muốn.