Gọi ngay để được tư vấn miễn phí - Hotline: +84 907344909

Giấy Phép Lao Động

Các vấn đề liên quan đến giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam hiện nay được quy định tại Luật lao động 2012, Nghị định 11/2016/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung năm 2018).

Quy trình xin giấy phép lao động 
Bước 1: Xin công văn giải trình về việc sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam.
Bước 2: Xin cấp giấy phép lao động.

Hồ sơ yêu cầu: Khách hàng chỉ cần cung cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp, lý lịch tư pháp của người lao động nước ngoài, văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật, hợp đồng lao động, hộ chiếu của người lao động nước ngoài. Viclaw sẽ tư vấn toàn bộ quy trình, tủ tục hồ sơ cho khách hàng.

Dịch vụ tại Viclaw

  • Tư vấn quy trình, thủ tục xin giấy phép lao động.
  • Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ xin công văn chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài.
  • Nộp hồ sơ xin công văn giải trình và nhận kết quả.
  • Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động.
  • Nộp hồ sơ xin giấy phép lao động và nhận kết quả.
Thời gian xin giấy phép lao động

  • Bước 1: Ít nhất 30 ngày trước khi người lao động nước ngoài đến làm việc, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Thời gian nhận công văn chấp thuận việc sử dụng người lao động nước ngoài là 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi.
  • Bước 2: Ít nhất trước 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động. Thời hạn nhận giấy phép lao động là trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Cơ quan có thẩm sẽ kiểm tra hồ sơ có đầy đủ, hợp lệ đúng theo quy định
  • Nếu hồ sơ hợp lệ: Cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa biên nhận hồ sơ hợp lệ và giấy hẹn trả kết quả.
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ: Cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.


 

Đăng ký nhận tư vấn