Gọi ngay để được tư vấn miễn phí - Hotline: +84 907344909

Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19

  1. Tóm tắt nội dung:
Đại dịch COVID- 19 đã và đang diễn biến vô cùng phức tạp trên toàn thế giới gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế nước nhà. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã buộc phải tạm dừng hoạt động dẫn đến đời sống người dân gặp khó khăn. Do đó, nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần ổn định xã hội, Chính phủ quyết định thực hiện một số biện pháp hỗ trợ như sau:
 
Theo đó, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tính từ ngày 01/04/2020 và không quá 03 tháng.

Bên cạnh đó, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 01 triệu đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 03 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 04 đến tháng 06/2020.

Đồng thời, các doanh nghiệp khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ tháng 04 đến tháng 06/2020 thì được vay không cần tài sản đảm bảo nhưng không quá 03 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc....


  1. Nội dung văn bản: 

Đăng ký nhận tư vấn