Client (1)

Our Clients

Our Clients

Established in 2009, Viclaw has grown continuously and affirmed its name in the field of foreign investment consulting and Vietnamese business consulting. With a team of young and dynamic professionals, Viclaw always aims at the success of customers. Our reputation is reflected in our clients who are multinational companies such as Toyota Tsusho, Nippon Express, Aasperon, Milano, Control Devices, Air Tiger Logistics, Interworld, Room Eighteen, Eurotech, Rudholm & Haak, Molisys , Hexagon … or in the country like Ecpay belonging to EVN, IMS, Vietsbay, EGO…

Được sáp nhập từ năm 2009, Viclaw đã phát triển không ngừng và khẳng định tên tuổi ở lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài và tư vấn doanh nghiệp Việt Nam. Với đội ngũ chuyên viên trẻ năng động, Viclaw luôn hướng đến mục tiêu là sự thành công của khách hàng. Uy tín của chúng tôi được phản ảnh thông qua những khách hàng là các công ty đa quốc gia như Toyota Tsusho, Nippon Express, Aasperon, Milano, Control Devices, Air Tiger Logistics, Interworld, Room Eighteen, Eurotech, Rudholm & Haak, Molisys, Hexagon… hay trong nước như Ecpay thuộc EVN, IMS, Vietsbay, EGO…

SAME POSTS