Gọi ngay để được tư vấn miễn phí - Hotline: +84 907344909

QUY ĐỊNH MỚI VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Từ ngày 01/03/2022, các giao dịch liên quan đến bất động sản như bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê lại bất động sản và chuyển nhượng dự án bất động sản cần phải lập thành hợp đồng theo các mẫu do Nhà nước ban hành, ví dụ như Hợp đồng mua bán/thuê mua, Hợp đồng thuê, Hợp đồng chuyển nhượng… Đây chính là quy định mới tại Nghị định 02/2022/NĐ-CP mà Chính phủ đã ban hành ngày 06/01/2022.
 
Bên cạnh đó, để có thể kinh doanh bất động sản, tổ chức, cá nhân cần đáp ứng 03 điều kiện :
  1. Thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh bất động sản.
  2. Chỉ kinh doanh các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản.
  3. Công khai thông tin : Các thông tin về doanh nghiệp, gồm tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật). Thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh, thông tin về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh (nếu có), thông tin về số lượng, loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh, số lượng, loại sản phẩm bất động sản đã bán, chuyển nhượng, cho thuê mua và số lượng, loại sản phẩm còn lại đang tiếp tục kinh doanh.

 

Đăng ký nhận tư vấn