Gọi ngay để được tư vấn miễn phí - Hotline: +84 907344909

Tư Vấn Đầu Tư Ra Nước Ngoài

Các vấn đề liên quan hoạt động đầu tư ra nước ngoài hiện nay được quy định tại Luật đầu tư 2014.

Hiện nay, Nhà đầu tư có thể thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây

 • Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.
 • Thực hiện hợp đồng hợp tác (BCC) ở nước ngoài.
 • Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý và thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại nước ngoài.
 • Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài.
 • Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.
Hồ sơ yêu cầu: Khách hàng chỉ cần cung cấp bản sao giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp nếu là tổ chức, đối với nhà đầu tư cá nhân cung cấp CMND hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý, chứng minh tài chính, dề xuất dự kiến đầu tư. Viclaw sẽ tư vấn toàn bộ quy trình, tủ tục hồ sơ cho khách hàng.

Dịch vụ tại Viclaw

 • Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư ra nước ngoài.
 • Tư vấn hình thức đầu tư phù hợp cho khách hàng.
 • Tư vấn về các dự án đầu tư có điều kiện và các điều kiện cụ thể đối với mỗi ngành nghề.
 • Soạn thảo và nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhận kết quả bàn giao hồ sơ pháp lý hoàn thiện cho khách hàng.
Quy trình thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư
 • Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước.
 • Trong 15 ngày cơ quan có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý.
 • Đối với dự án cần Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ.
 • Đối với dự án cần Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư: Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước (trong 05 ngày). Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định (trong vòng 90 ngày) và Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội (trước khai mạc kỳ họp Quốc hội 60 ngày). 

Đăng ký nhận tư vấn