Gọi ngay để được tư vấn miễn phí - Hotline: +84 907344909

Tư Vấn Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử

Điều kiện kinh doanh một số hoạt động thương mại điện tử hiện nay được quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP và Thông tư 47/2014/TT-BCT.

Hồ sơ yêu cầu: Khách hàng chỉ cần cung cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân sở hữu website với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó. Viclaw sẽ tư vấn thủ tục hồ sơ đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ tại Viclaw

  • Tư vấn các điều kiện kinh doanh thương mại điện tử.
  • Tư vấn hồ sơ thủ tục đăng ký kinh doanh thương mại điện tử.
  • Tư vấn chiến lược, cách thức kinh doanh thương mại điện thử
  • Tư vấn về thuế liên quan đến hoạt động thương mại điện tử.
Thời hạn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp là 05 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra hồ sơ có đầy đủ, hợp lệ, đăng ký đúng theo quy định

  • Nếu hồ sơ hợp lệ: Cơ quan có thẩm quyền sẽ đưa biên nhận hồ sơ hợp lệ và giấy hẹn trả kết quả.
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ: Cơ quan sẽ sẽ thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người đăng ký. 

Đăng ký nhận tư vấn