Gọi ngay để được tư vấn miễn phí - Hotline: +84 907344909

Tư Vấn Lao Động

Với đội ngũ luật sư kinh nghiệm, Viclaw cung cấp đến khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật lao động cũng như tư vấn quản trị nhân sự cho doanh nghiệp thông qua các hoạt động sau

1. Tư vấn về việc tuyển chọn nhân sự và soạn thảo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động
 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động.
 • Tư vấn điều kiện, trình tự thủ tục thành lập Công đoàn trong doanh nghiệp, nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn doanh nghiệp, quan hệ giữa công đoàn và chủ doanh nghiệp.
 • Tư vấn xây dựng thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động.
 • Đăng ký thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Tư vấn về việc chấm dứt hợp đồng lao động 
 • Tư vấn điều kiện, quy trình xử lý kỷ luật người lao động, đánh giá tính hợp pháp của quyết định xử lý kỷ luật lao động.
 • Tư vấn giải quyết chế độ trợ cấp, bảo hiểm cho người lao động khi chấm dứt quan hệ lao động.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động.
 • Đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động/người sử dụng lao động trong những tranh chấp lao động liên quan đến đình công, sa thải, kỷ luật người lao động.
3. Tư vấn về các chế độ, chính sách lao động 
 • Tư vấn các quy định của pháp luật chung về lao động và quan hệ lao động.
 • Tư vấn xây dựng thang lương, bảng lương cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn về thuế và các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và nghĩa vụ của doanh nghiệp, người lao động trong công tác bảo hiểm.

 

Đăng ký nhận tư vấn