Gọi ngay để được tư vấn miễn phí - Hotline: +84 907344909

Tư Vấn Thành Lập Văn Phòng Đại Diện

Các vấn đề liên quan đến thành lập văn phòng đại diện (VPĐD) hiện nay được quy định tại Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung năm 2018). Đối với việc thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại Luật thương mại 2005 và Nghị định 07/2016/NĐ-CP.

 1. Thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp Việt Nam
Hồ sơ yêu cầu: khách hàng cần cung cấp thông tin doanh nghiệp; địa chỉ, nội dung, phạm vi hoạt động của VPĐD; bản sao biên bản họp, quyết định thành lập VPĐD của doanh nghiệp; bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu VPĐD; thông tin và Bản sao công chứng CMND của người đại diện doanh nghiệp và người được bổ nhiệm đứng đầu VPĐD. Sau đó Viclaw sẽ tư vấn toàn bộ quy trình, tủ tục hồ sơ cho khách hàng.

 1. Đăng ký văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Hồ sơ yêu cầu: khách hàng cần cung cấp bản sao Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp; tài liệu về địa điểm dự định đặt VPĐD; văn bản bổ nhiệm người đứng đầu VPĐD; bản sao công chứng CMND, passport người được bổ nhiệm đứng đầu VPĐD, báo cáo tài chính năm gần nhất. Sau đó Viclaw sẽ tư vấn toàn bộ quy trình, tủ tục hồ sơ cho khách hàng.

Dịch vụ tại Viclaw

 • Tư vấn quy trình, thủ tục thành lập VPĐD.
 • Tư vấn đặt biển hiệu VPĐD phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ lập VPĐD.
 • Nộp hồ sơ lập VPĐD tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Tư vấn thủ tục sau khi thành lập VPĐD.
Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký VPĐD
 • 03 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ đối với thành lập VPĐD của doanh nghiệp Việt Nam.
 • 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thành lập VPĐD cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra hồ sơ có đầy đủ, hợp lệ theo quy định
 • Nếu hồ sơ hợp lệ: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ đưa biên nhận hồ sơ hợp lệ và cấp giấy chứng nhận đăng ký VPĐD.
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người đăng ký thành lập văn phòng đại diện.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Đăng ký nhận tư vấn