111

Thành lập cửa hàng retail đầu tiên của BTS band ở vn

Thành lập cửa hàng retail đầu tiên của BTS band ở vn

Là đại điện duy nhất tư vấn và thực hiện thủ tục pháp lý của BTS band ở VN, chúng tôi đã thực hiện thành công các thủ tục pháp lý cần thiết để họ mở retail đầu tiên tại Cressent Mall quận 7. Giúp họ đem được các sản phẩm đến tay người tiêu dùng, giúp các fans của họ ở việt nam tiếp cận được sản phẩm của thần tượng. 

Tiếp theo họ sẽ mở rộng các cửa hàng ở Tp khác như Hà nỘi, đà nẵng mà Viclaw sẽ tiếp tục thực hiện các giấy phép liên quan, như giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép kinh doanh bán lẻ, giấy phép cơ sở bán lẻ.. để đảm bảo việc tuân thủ pháp lý của họ ở VN. Đồng thời, viclaw sẽ hỗ trợ mọi thủ tục và quy trình pháp lý cho các hoạt động biểu diễn của bts sau này.

SAME POSTS