111

Tư vấn hợp tác và thương vụ mua lại chuỗi sauna lớn nhât Việt Nam

Tư vấn hợp tác và thương vụ mua lại chuỗi sauna lớn nhât Việt Nam

Chuỗi sauna and spa lớn nhất việt nam Golden Lotus của công ty Healing world được tập đoàn coteccons đề nghị mua lại. Khách hàng của chúng tôi đã cân nhắc đề xuất sau khi thương lượng term sheet và SHA để đi đến quyết định không hợp tác. Đây là quyết định phù hợp trên tinh thần không phải luôn nói “yes” để không mất đi những yếu tố cốt lõi mà khách hàng chúng tôi muốn giữ lại trong thương vụ.

SAME POSTS