111

Viclaw là đại diện pháp lý của JTI - tập đoàn thuốc lá nhật bản đứng thứ 3 thế giới.

Viclaw là đại diện pháp lý của JTI - tập đoàn thuốc lá nhật bản đứng thứ 3 thế giới.

Viclaw là vendor mảng nghiên cứu pháp lý và compliance như một in-house lawyer của JTI trong khuôn khổ của dịch vụ retainer. Viclaw đại diện JTI tham gia các cuộc họp liên quan đến việc cập nhật pháp luật, đặc biệt là các cuộc họp góp ý chính sách và pháp luật có liên quan đến hoạt động của JTI như: hội nghị đối thoại bàn tròn giữa lãnh đạo thành phố HCM và doanh nghiệp Nhật Bản ngày 20/11/2022, các cuộc họp hàng tháng của Eurocham và Amcham, các cuộc họp lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo luật của Tổng cục thuế, bộ công thương…

SAME POSTS